Strategia działania

Strategia działania

Zakładając firmę nie każdy zdaje sobie sprawę, ile wysiłku będzie wymagało jej rozwiniecie i utrzymania. Mozolne, czasem żmudne zdobywanie klientów i budowa marki w świadomości potencjalnej grupy docelowej.

Konkurencja na rynku jest dziś ogromna i z pewnością będzie śledzić nowych graczy licząc na ich pomyłki. Nie dajmy jej tej satysfakcji. Nie ulega wątpliwości, że nowe firmy mają utrudnione zadanie w stosunku do tych już istniejących, często z rozpoznawalna marką i ustabilizowaną pozycją. Jest wiele sposobów by zaistnieć. Coraz popularniejszym podejściem jest zarządzanie strategiczne.

Jego największą zaletą jest szersze spojrzenie na rynek

Potencjalnych klientów i ich potrzeby w stosunku do klasycznego, czysto marketingowego podejścia. Główną korzyścią jaką daje zarządzanie strategiczne jest sformułowanie długoterminowych celów, jakie firma ma za zadanie osiągnąć co jednocześnie przekłada się na jej efektywność, a co za tym idzie, zapewnia możliwość przetrwania nawet w wysoce konkurencyjnym środowisku z dobra perspektywą rozwoju.

Zarządzanie strategiczne jest procesem decyzyjnym, w obrębie którego mieszczą się takie dzieciny jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wizją, zarządzanie zmianą, formułowanie celów. Podstawowym zadaniem, jakie ma zarządzanie strategiczne jest wyznaczanie długoterminowych celów strategicznych, które zapewniają płynność działania przedsiębiorstwa. Ponadto zarządzanie strategiczne daje narzędzia niezbędne do opracowania strategii walki z konkurencją.