Czego wymagają przewozy ponadnormatywne?

Transport materiałów o bardzo nietypowych gabarytach to duże wyzwanie, ale i satysfakcja dla firm przewozowych. Dzięki udanym misjom mogą zdobywać uznanie na rynku oraz liczyć na powiększenie się listy stałych zleceniodawców. Za sukcesem tego typu przedsięwzięć stoją, rzecz jasna, właściciele firm, którzy sprawnie kierują wszelkimi działaniami, doświadczeni kierowcy, którzy posiadają nieocenione umiejętności oraz flota, a więc wszystkie ogromne „bestie”, bez których nie istniałyby usługi transportowe.

przewozy ponadnormatywne

Trudności w organizacji

Przewozy ponadnormatywne wymagają specjalistycznego podejścia i muszą być organizowane z dużym przygotowaniem. Dotyczą przecież ładunków o wymiarach i masie, które mocno przewyższają dopuszczalne na drogach wartości. Dlatego właśnie, by zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, aby móc organizować tego typu przejazdy trzeba posiadać szereg zezwoleń. Jednak nie tylko zezwolenia potrzebne są do tak poważnego przedsięwzięcia. Cała operacja w wielu przypadkach trwa nawet kilka tygodni!

Czynniki decydujące o powodzeniu transportu

Na sukces przewozu składa się wiele rzeczy. Przede wszystkim, aby rozpocząć jakiekolwiek działania, trzeba dysponować ogromnym kapitałem. Do organizacji wszystkiego należy posiadać specjalistyczną wiedzę, która pozwoli na rozsądne strategicznie rozplanowanie całego przejazdu. Dodatkowo wymagana jest znajomość obsługi profesjonalnego sprzętu, którego użytkowanie w większości przypadków jest bardzo skomplikowane. Zarówno od organizatorów, jak i od kierowców, ponadto wymaga się znajomości języków obcych. Często bowiem trasy sięgają daleko poza granice Polski, a i nieraz wszelkie instrukcje otrzymywane są w innych językach. Niewyobrażalnym jest przygotowywanie transportu bez taboru, który musi być odpowiednio wcześniej sprawdzony i dostosowany do wymagań zarówno ładunku jak i trasy.

Kwestie finansowe

money euro pieniądze

Pieniądze to poważna sprawa przy organizacji przewozu ponadnormatywnego. Mówi się, że około 70% kosztów takiej misji stanowią wydatki na wszelkiego rodzaju pozwolenia i ułatwienia, które są obligatoryjne i usankcjonowane prawnie. Należą do nich:

  • Pozwolenia na przejazd taboru,
  • Porozumienia z miastami (a więc na przykład: uzgodnienie godzin przejazdu, uprzednie wypróbowanie trasy przez powołanego pilota),
  • Zorganizowanie zastępczej organizacji ruchu drogowego dla innych użytkowników dróg,
  • Usuwanie znaków drogowych, sygnalizacji itd.,
  • Wreszcie opłaty za eskortę policyjną lub cywilną,
  • I na końcu (choć z dużym wykrzyknikiem) – ubezpieczenie ładunku!

Organizacja przewozów ponadnormatywnych to poważne przedsięwzięcie, którego nie należy lekceważyć. Jeśli firma transportowa potrafi idealnie zaprojektować taki przejazd, który skończy się sukcesem, to można powiedzieć, że potrafi wszystko.